הדגמה: קלנועית מתקפלת תוך שניות בודדות

    עד כמה פשוט לקפל את הקלנועית שלנו? כדאי עדיף שתראו בעצמכם:

    ועכשיו הפוך, עד כמה פשוט להחזיר את הקלנועית למצב תפעולי?